Tájékoztató  gyümölcsültetvény telepítéssel kapcsolatban

 

JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS!

 

A gyümölcs ültetvény telepítés – a kísérleti gyümölcsültetvény kivételével – 2018. január 2-tól nem engedély köteles tevékenység. A telepítési szándék bejelentését a megyeszékhely szerinti járási hivatal veszi nyilvántartásba (Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály). A bejelentésnek nem feltétele, hogy a telepíteni tervezett terület helyrajzi száma szerepeljen a gyümölcs termőhelyi kataszterben. Egyéb jogszabályok vagy pályázati felhívások előírhatják feltételként az ültetvények területének termőhelyi kataszterbe sorolását.

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezése értelmében a termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon telepített, 3000 m2-nél kisebb és 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvényt , valamint az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényt  a telepítési hatósághoz 2018. év végéig be kell jelenteni a mellékelt bejelentő lapon a földhasználónak.

 

 

  1. 2500m2nél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon a telepítési hatósághoz történt bejelentést, továbbá a telepítésre kerülő ültetvény telepítési hatóság általi nyilvántartásba vételét követően telepíthető.
  2. A telepítési szándék bejelentését követően a gyümölcsültetvény a talajvédelmi terv érvényességi idejének lejártáig telepíthető.
  3. A telepítéshez a Nemzeti Fajtajegyzékben, vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében szereplő gyümölcsfajta minősített ültetési anyaga telepíthető.
  4. A telepítési hatóság a telepítési engedély, illetve nyilvántartásba vétel adatai alapján gyümölcskatasztert vezet, mely közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
  5. Az ültetvényhasználó a nyilvántartásba vételt követően az adataiban bekövetkezett változást 30 napon belül köteles bejelenteni a telepítési hatóságnak.
  6. A gyümölcsültetvény telepítését, termőre fordulását, kivágását, illetve újratelepítését 30 napon belül be kell jelenteni a telepítési hatóságnak.
  7. A telepítési engedélyt / telepítési bejelentést meg kell őrizni és az ellenőrzést végző hatóságoknak fel kell mutatni.
  8. Az ültetvényhasználónak a művelési ág változásáról bejelentést kell tennie a járási hivatal földhivatali osztályához a művelési ág változásának átvezetése céljából.
  9. A gyümölcsültetvény-kataszterbe bejelentett adatok valódiságát a telepítési hatóság ellenőrzi.

A  2007. évi CXXIX tv. 64. § (2) bekezdés értelmében „ a jogsértés súlyát, ismételtségét figyelembe véve  20.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtja azt, aki a gyümölcsültetvény kataszterbe valótlan adatokat jelentett be, vagy az adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. 50.000Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtja azt, aki a gyümölcsültetvényt engedély nélkül, vagy a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérően telepíti.

 

A gyümölcsültetvény telepítésével, kivágásával, újratelepítésével kapcsolatos további tájékoztatásért     forduljon a Győri Járási Hivatal munkatársaihoz a (96) 529-348-as telefonszámon.

 

Győr, 2018. február 7.

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győrii Járási Hivatal Agrárügyi és környezetvédelmi Főosztály

Földművelésügyi Osztálya

 

Tájékoztató

Bejelentés gyümölcsültetvény telepítésre

Gyümölcsültetvény bejelentése